ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

66.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.08

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 017410769.1669.1669.162022-10-03 11:42:01
เขตฯ 02454991.8473.4791.842022-10-03 11:43:02
เขตฯ 03525692.8691.0792.862022-10-03 11:42:54
เขตฯ 04327940.5140.5140.512022-10-03 11:38:02
เขตฯ 05526975.3671.0175.362022-10-03 11:44:34
เขตฯ 06517964.5630.3864.562022-10-03 11:37:55
เขตฯ 07498160.4934.5760.492022-10-03 11:40:23
เขตฯ 08459248.910.0048.912022-10-03 11:48:02
เขตฯ 09559160.4458.2460.442022-10-03 11:38:55
เขตฯ 10637485.1479.7385.142022-10-03 11:40:43
เขตฯ 11528461.9057.1461.902022-10-03 11:45:33
เขตฯ 12628374.7073.4974.702022-10-03 11:47:52
เขตฯ 131147.147.147.142022-10-03 11:48:10
 63395866.08    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-03 11:48:10
Update: กรุงเทพมหานคร

by ภาวิณี

2022-10-03 11:48:02
Update: บึงกาฬ

by ภาวิณี

2022-10-03 11:47:52
Update: นราธิวาส

by ภาวิณี

2022-10-03 11:47:45
Update: ยะลา

by ภาวิณี

2022-10-03 11:47:38
Update: ปัตตานี

by ภาวิณี

log