ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

7.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.31

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01010769.160.000.002022-08-10 00:06:13
เขตฯ 0204985.710.000.002022-08-10 00:06:15
เขตฯ 0305689.290.000.002022-08-10 00:06:14
เขตฯ 0407940.510.000.002022-08-10 00:06:06
เขตฯ 0566950.728.708.702022-08-10 00:06:17
เขตฯ 06127943.0415.1915.192022-08-10 00:06:06
เขตฯ 07218134.5725.9325.932022-08-10 00:06:10
เขตฯ 0830920.0032.6132.612022-08-10 00:06:11
เขตฯ 0909158.240.000.002022-08-10 00:06:08
เขตฯ 1007479.730.000.002022-08-10 00:06:11
เขตฯ 1108457.140.000.002022-08-12 00:06:17
เขตฯ 1218373.491.201.202022-08-10 00:06:20
เขตฯ 130147.140.000.002022-08-10 00:06:03
 70958  7.31      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-12 00:06:17
Update: สุราษฎร์ธานี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-10 00:06:20
Update: นราธิวาส

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-10 00:06:19
Update: สตูล

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-10 00:06:19
Update: ตรัง

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-10 00:06:19
Update: พัทลุง

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log