ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

71.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 71.23

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 70.00)FilesLast update
ราชบุรี576,637890,22464.7764.772022-10-25 12:19:35
กาญจนบุรี543,004917,29659.2059.202022-10-25 12:20:00
สุพรรณบุรี525,606803,80165.3965.392022-10-25 12:20:27
นครปฐม716,610866,69382.6882.682022-10-25 12:20:54
สมุทรสาคร924,3041,185,21177.9977.992022-10-25 12:21:09
สมุทรสงคราม126,115188,77566.8166.812022-10-25 12:21:24
เพชรบุรี369,857479,82477.0877.082022-10-25 12:21:47
ประจวบคีรีขันธ์432,070584,73173.8973.892022-10-25 12:22:03
 4,214,2035,916,55571.23   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ (คน)

B = จำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 12:54:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-25 12:28:32
Update: พังงา

by ADMIN

2022-10-25 12:28:03
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-25 12:27:56
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-25 12:27:13
Update: ปัตตานี

by ADMIN

log