ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

Map

ร้อยละ

77.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 77.23

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 014,586,8866,074,11375.5275.522022-10-25 11:20:34
เขตฯ 022,388,8643,383,69170.6070.602022-10-25 12:18:45
เขตฯ 031,869,8402,545,82373.4573.452022-10-25 12:17:14
เขตฯ 044,001,2375,940,61567.3567.352022-10-25 11:04:32
เขตฯ 054,214,2035,916,55571.2371.232022-10-25 12:22:03
เขตฯ 066,433,4137,822,82082.2482.242022-10-25 11:04:59
เขตฯ 073,062,6924,062,18575.4075.402022-10-25 11:12:30
เขตฯ 083,355,5584,808,53569.7869.782022-10-25 12:22:32
เขตฯ 094,341,7656,098,92271.1971.192022-10-25 11:09:05
เขตฯ 102,853,5124,012,68071.1171.112022-10-25 11:13:54
เขตฯ 113,620,8024,829,87574.9774.972022-10-25 12:28:32
เขตฯ 123,167,3215,017,29663.1363.132022-10-25 12:28:03
เขตฯ 139,332,6448,411,645110.95110.952022-10-25 12:54:28
 53,228,73768,924,75577.23   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ (คน)

B = จำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 12:54:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-25 12:28:32
Update: พังงา

by ADMIN

2022-10-25 12:28:03
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-25 12:27:56
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-25 12:27:13
Update: ปัตตานี

by ADMIN

log