ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

81.82

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.82

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 017887.5037.5037.5012.5087.502022-10-10 11:50:38
เขตฯ 0255100.0040.000.000.00100.002022-10-10 11:48:47
เขตฯ 033560.0080.0080.0020.0060.002022-10-10 11:52:13
เขตฯ 046875.0075.0075.0025.0075.002022-10-10 11:53:19
เขตฯ 0588100.0062.5012.500.00100.002022-10-10 11:49:11
เขตฯ 0688100.0025.000.000.00100.002022-10-10 11:46:54
เขตฯ 0744100.0050.000.000.00100.002022-10-10 11:47:45
เขตฯ 085771.4371.4357.1442.8671.432022-10-10 11:53:40
เขตฯ 093475.0050.0025.0050.0075.002022-10-10 11:51:21
เขตฯ 104580.0080.0040.0020.0080.002022-10-10 11:52:33
เขตฯ 1177100.0014.290.000.00100.002022-10-10 11:49:33
เขตฯ 122728.5771.4385.7185.7128.572022-10-10 11:52:55
เขตฯ 1311100.000.000.00100.002022-10-10 11:50:01
 637781.82      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-10 11:53:40
Update: หนองบัวลำภู

by วัชรี

2022-10-10 11:53:33
Update: หนองคาย

by วัชรี

2022-10-10 11:53:19
Update: สิงห์บุรี

by วัชรี

2022-10-10 11:52:55
Update: ยะลา

by วัชรี

2022-10-10 11:52:33
Update: ยโสธร

by วัชรี

log