ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

20.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.78

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011837.5037.5012.5012.502022-07-07 15:18:02
เขตฯ 020540.000.000.000.002022-07-07 15:17:56
เขตฯ 031580.0080.0020.0020.002022-07-07 15:17:19
เขตฯ 042875.0075.0025.0025.002022-07-07 15:10:25
เขตฯ 050862.5012.500.000.002022-07-07 15:16:25
เขตฯ 060825.000.000.000.002022-07-07 15:21:27
เขตฯ 070450.000.000.000.002022-07-07 15:13:22
เขตฯ 083771.4357.1442.8642.862022-07-07 15:14:20
เขตฯ 092450.0025.0050.0050.002022-07-07 15:12:16
เขตฯ 101580.0040.0020.0020.002022-07-07 15:13:43
เขตฯ 110714.290.000.000.002022-07-07 15:15:26
เขตฯ 126771.4385.7185.7185.712022-07-07 15:14:33
เขตฯ 13010.000.000.002022-07-07 15:14:13
 1677    20.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-07 15:21:27
Update: สมุทรปราการ

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:18:02
Update: ลำปาง

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:56
Update: อุตรดิตถ์

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:49
Update: แพร่

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:43
Update: น่าน

by วัชรี ขาวสร้อย

log