ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

20.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.78

จำนวนที่ผ่าน

16 20.78%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

61 79.22%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กรุงเทพมหานคร010.000.000.002022-07-07 15:14:13
สมุทรปราการ01100.000.000.000.002022-07-07 15:21:27
นนทบุรี01100.00100.000.000.002022-07-07 15:09:23
ปทุมธานี01100.00100.000.000.002022-07-07 15:09:31
พระนครศรีอยุธยา010.000.000.000.002022-07-07 15:09:56
อ่างทอง01100.00100.000.000.002022-07-07 15:10:05
ลพบุรี01100.00100.000.000.002022-07-07 15:10:15
สิงห์บุรี11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:07:56
ชัยนาท11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:01:26
สระบุรี010.000.000.000.002022-07-07 15:10:25
ชลบุรี01100.000.000.000.002022-07-07 15:10:37
ระยอง010.000.000.000.002022-07-07 15:10:45
จันทบุรี010.000.000.000.002022-07-07 15:10:53
ตราด010.000.000.000.002022-07-07 15:11:00
ฉะเชิงเทรา010.000.000.000.002022-07-07 15:11:08
ปราจีนบุรี010.000.000.000.002022-07-07 15:11:15
นครนายก11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:02:13
สระแก้ว010.000.000.000.002022-07-07 15:11:24
นครราชสีมา11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:04:32
บุรีรัมย์010.000.000.000.002022-07-07 15:11:32
สุรินทร์110.000.00100.00100.002022-07-07 15:08:15
ศรีสะเกษ01100.00100.000.000.002022-07-07 15:11:56
อุบลราชธานี010.000.000.000.002022-07-07 15:12:03
ยโสธร11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:06:39
ชัยภูมิ01100.000.000.000.002022-07-07 15:12:16
อำนาจเจริญ01100.000.000.000.002022-07-07 15:12:27
บึงกาฬ010.000.000.000.002022-07-07 15:14:20
หนองบัวลำภู11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:08:57
ขอนแก่น010.000.000.000.002022-07-07 15:12:36
อุดรธานี010.000.000.000.002022-07-07 15:12:45
เลย01100.000.000.000.002022-07-07 15:12:52
หนองคาย11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:08:34
มหาสารคาม01100.000.000.000.002022-07-07 15:13:00
ร้อยเอ็ด01100.000.000.000.002022-07-07 15:13:09
กาฬสินธุ์010.000.000.000.002022-07-07 15:13:22
สกลนคร11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:07:17
นครพนม01100.00100.000.000.002022-07-07 15:13:33
มุกดาหาร01100.000.000.000.002022-07-07 15:13:43
เชียงใหม่010.000.000.000.002022-07-07 15:13:52
ลำพูน010.000.000.000.002022-07-07 15:13:59
ลำปาง01100.000.000.000.002022-07-07 15:18:02
อุตรดิตถ์01100.000.000.000.002022-07-07 15:17:56
แพร่01100.00100.000.000.002022-07-07 15:17:49
น่าน01100.000.000.000.002022-07-07 15:17:43
พะเยา010.00100.000.000.002022-07-07 15:17:36
เชียงราย110.00100.00100.00100.002022-07-07 15:01:39
แม่ฮ่องสอน010.000.000.000.002022-07-07 15:17:25
นครสวรรค์01100.00100.000.000.002022-07-07 15:17:19
อุทัยธานี01100.000.000.000.002022-07-07 15:17:12
กำแพงเพชร01100.00100.000.000.002022-07-07 15:17:04
ตาก010.000.000.000.002022-07-07 15:16:57
สุโขทัย01100.000.000.000.002022-07-07 15:16:51
พิษณุโลก010.000.000.000.002022-07-07 15:16:44
พิจิตร010.00100.000.000.002022-07-07 15:16:39
เพชรบูรณ์010.000.000.000.002022-07-07 15:16:31
ราชบุรี01100.000.000.000.002022-07-07 15:16:25
กาญจนบุรี01100.000.000.000.002022-07-07 15:16:19
สุพรรณบุรี010.000.000.000.002022-07-07 15:16:12
นครปฐม01100.00100.000.000.002022-07-07 15:16:05
สมุทรสาคร01100.000.000.000.002022-07-07 15:15:59
สมุทรสงคราม010.000.000.000.002022-07-07 15:15:47
เพชรบุรี010.000.000.000.002022-07-07 15:15:41
ประจวบคีรีขันธ์01100.000.000.000.002022-07-07 15:15:34
นครศรีธรรมราช010.000.000.000.002022-07-07 15:15:26
กระบี่010.000.000.000.002022-07-07 15:15:18
พังงา010.000.000.000.002022-07-07 15:15:12
ภูเก็ต010.000.000.000.002022-07-07 15:15:02
สุราษฎร์ธานี010.000.000.000.002022-07-07 15:14:55
ระนอง01100.000.000.000.002022-07-07 15:14:48
ชุมพร010.000.000.000.002022-07-07 15:14:41
สงขลา010.000.000.000.002022-07-07 15:14:33
สตูล11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:07:41
ตรัง11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:01:53
พัทลุง11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:06:18
ปัตตานี11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:05:13
ยะลา11100.00100.00100.00100.002022-07-07 15:06:59
นราธิวาส110.00100.00100.00100.002022-07-07 15:04:53
 1677    20.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-07 15:21:27
Update: สมุทรปราการ

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:18:02
Update: ลำปาง

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:56
Update: อุตรดิตถ์

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:49
Update: แพร่

by วัชรี ขาวสร้อย

2022-07-07 15:17:43
Update: น่าน

by วัชรี ขาวสร้อย

log