ตัวชี้วัดที่ 006.1: ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

68.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 35.00 >= 40.00 >= 45.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.68

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 35.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111,23119,79450.1350.9057.2656.7456.742022-08-09 08:52:27
เขตฯ 023,5394,90752.6567.7872.5672.1272.122022-08-09 08:57:54
เขตฯ 032,3522,72080.2677.0068.7686.4786.472022-08-09 08:56:57
เขตฯ 043,9607,05236.0960.2667.0956.1556.152022-08-09 08:41:14
เขตฯ 053,0123,75186.0683.7078.6380.3080.302022-08-09 08:59:50
เขตฯ 066,87911,66164.0063.5373.6658.9958.992022-08-09 08:41:32
เขตฯ 0720,61026,37773.3678.9782.2878.1478.142022-08-09 08:48:32
เขตฯ 081,9463,63579.8279.3662.3453.5453.542022-08-09 09:03:56
เขตฯ 0912,12115,25534.4162.8873.7179.4679.462022-08-09 08:43:23
เขตฯ 109,75616,72440.7563.5663.3258.3458.342022-08-09 08:49:41
เขตฯ 1110,85613,47367.8279.7181.8580.5880.582022-08-09 09:01:24
เขตฯ 125,2237,85073.0776.0560.8966.5466.542022-08-09 09:03:07
เขตฯ 13---
 91,485133,199    68.68      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-09 09:03:56
Update: บึงกาฬ

by Sataporn Theyanarong

2022-08-09 09:03:07
Update: นราธิวาส

by Sataporn Theyanarong

2022-08-09 09:02:54
Update: ยะลา

by Sataporn Theyanarong

2022-08-09 09:02:42
Update: ปัตตานี

by Sataporn Theyanarong

2022-08-09 09:02:27
Update: พัทลุง

by Sataporn Theyanarong

log