ตัวชี้วัดที่ 006.1: ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

72.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 35.00 >= 40.00 >= 45.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.35

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 35.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0157,711105,77454.5650.1350.8054.0654.562022-10-07 14:25:43
เขตฯ 0251,05874,07468.9352.6565.2368.7068.932022-10-07 14:28:33
เขตฯ 0356,24873,59976.4280.2677.3876.0476.422022-10-07 14:28:20
เขตฯ 0445,81775,24260.8936.0958.2161.3860.892022-10-07 14:14:39
เขตฯ 0597,765118,79182.3086.0684.2082.3782.302022-10-07 14:31:09
เขตฯ 0660,00289,40067.1264.0063.5868.3467.122022-10-07 14:14:42
เขตฯ 07353,887443,40379.8173.3678.7579.9279.812022-10-07 14:19:45
เขตฯ 0899,828131,68475.8179.8279.3976.4475.812022-10-07 14:33:22
เขตฯ 0999,378146,60967.7834.4161.7266.4367.782022-10-07 14:17:05
เขตฯ 1093,376149,39162.5040.7562.6463.0362.502022-10-07 14:20:31
เขตฯ 1182,352102,43280.4067.8279.3380.3780.402022-10-07 14:32:57
เขตฯ 1257,25185,51066.9573.0775.9166.9966.952022-10-07 14:33:17
เขตฯ 13---
 1,154,6731,595,90972.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-07 14:33:22
Update: บึงกาฬ

by ADMIN

2022-10-07 14:33:17
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-07 14:33:14
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-07 14:33:09
Update: ปัตตานี

by ADMIN

2022-10-07 14:33:07
Update: พัทลุง

by ADMIN

log