ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

19.75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

อัตราต่อพันประชากร 19.75

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช47,4791,22438,92367739,27949918.8323.0919.9219.8718.832022-11-15 09:22:15
กระบี่16,42654114,39135415,26519717.2822.8018.5918.9017.282022-11-12 09:22:18
พังงา8,2932867,9411508,1218519.1120.6818.8818.2419.112022-11-13 09:22:15
ภูเก็ต13,4184059,63914810,7907112.9410.938.7410.1812.942022-11-13 09:22:15
สุราษฎร์ธานี33,2051,05526,95072427,31447620.6122.8621.3019.9820.612022-11-15 09:22:16
ระนอง5,6671894,812714,6576732.5233.0028.1527.1132.522022-11-12 09:22:19
ชุมพร14,89753513,55036713,07325625.9727.5925.7625.2325.972022-11-14 09:22:17
 139,3854,235116,2062,491118,4991,65119.75      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log