ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

21.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อพันประชากร 21.66

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
ราชบุรี24,94983521,29353122,02736522.2430.9527.0523.0922.242022-11-15 09:22:13
กาญจนบุรี25,52394120,13554221,24434322.1125.5322.1821.1822.112022-11-14 09:22:14
สุพรรณบุรี23,37677920,31851020,54135623.0124.0424.8222.0123.012022-11-13 09:22:13
นครปฐม26,10075323,63223023,28211714.9018.3314.5115.2414.902022-11-10 09:22:15
สมุทรสาคร16,07759213,26824715,18317422.6721.3721.1023.0422.672022-11-15 09:22:14
สมุทรสงคราม5,0271264,551794,5096520.8125.6225.6224.2820.812022-11-02 09:22:14
เพชรบุรี13,46447012,32134512,18119319.7524.9722.9320.8319.752022-11-13 09:22:14
ประจวบคีรีขันธ์15,91062912,86841213,16728226.4527.3826.0725.1926.452022-11-13 09:22:14
 150,4265,125128,3862,896132,1341,89521.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log