ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน เขตฯ 02

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

23.42

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

อัตราต่อพันประชากร 23.42

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 09:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์12,2692619,86217810,34311412.9915.0412.7612.7312.992022-11-14 09:22:10
ตาก21,52593217,68559817,91855939.9549.7447.1742.2039.952022-11-13 09:22:12
สุโขทัย15,43342112,63232612,66521618.0319.0318.5318.4318.032022-11-13 09:22:12
พิษณุโลก25,34369419,74146120,31638522.2225.4023.3223.1822.222022-11-06 09:22:12
เพชรบูรณ์28,49682623,05956423,39839720.1126.1423.3020.3420.112022-11-15 09:22:13
 103,0663,13482,9792,12784,6401,67123.42      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log