ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา

Map

ร้อยละ

102.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 102.22

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 80.00)FilesLast update
กระทรวงสาธารณสุข2,6752,617102.22102.222021-09-27 13:24:20
 2,6752,617102.22   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ วันที่รายงานผล (คน)

B = จำนวนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา ณ วันที่รายงานผล (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-27 13:24:20
Update: นนทบุรี

by จิตวิมล

log