ตัวชี้วัดที่ 017: ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

95.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 30.00 >= 55.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.81

จำนวนที่ผ่าน

6 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 011414100.0042.8671.4392.86100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 0644100.0050.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07423788.1059.5278.5788.102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08898898.8833.7151.6989.8998.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09312890.3225.8170.9787.1090.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 103535100.0042.8691.43100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 21520695.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ตำบลจัดการสุขภาพที่ดำเนินงานครบ 5 มาตรการ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย 216 ตำบล (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: สุรินทร์

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ศรีสะเกษ

by ทรงพล

log