ตัวชี้วัดที่ 017.2: อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 77

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0181.008.008.002021-10-07 12:19:35
เขตฯ 0253.005.005.002021-10-07 10:22:31
เขตฯ 0351.005.005.002021-10-07 10:28:51
เขตฯ 0488.008.002021-10-07 10:58:11
เขตฯ 0582.008.008.002021-10-07 11:03:44
เขตฯ 0688.008.002021-10-07 11:06:55
เขตฯ 0741.004.004.002021-10-07 11:33:40
เขตฯ 0872.007.007.002021-10-07 12:27:48
เขตฯ 0944.004.002021-10-07 11:19:12
เขตฯ 1055.005.002021-10-07 11:38:49
เขตฯ 1172.007.007.002021-10-07 12:23:12
เขตฯ 1272.007.007.002021-10-07 12:28:08
เขตฯ 1311.001.002021-10-07 10:10:17
 77  77.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 12:28:08
Update: ปัตตานี

by ลลนา ทองแท้

2021-10-07 12:27:48
Update: บึงกาฬ

by ลลนา ทองแท้

2021-10-07 12:27:09
Update: นราธิวาส

by ลลนา ทองแท้

2021-10-07 12:26:50
Update: ยะลา

by ลลนา ทองแท้

2021-10-07 12:26:23
Update: พัทลุง

by ลลนา ทองแท้

log