ตัวชี้วัดที่ 017.2: อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 77

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.001.008.002021-10-07 12:19:35
เขตฯ 0255.003.005.002021-10-07 10:22:31
เขตฯ 0355.001.005.002021-10-07 10:28:51
เขตฯ 0488.008.002021-10-07 10:58:11
เขตฯ 0588.002.008.002021-10-07 11:03:44
เขตฯ 0688.008.002021-10-07 11:06:55
เขตฯ 0744.001.004.002021-10-07 11:33:40
เขตฯ 0877.002.007.002021-10-07 12:27:48
เขตฯ 0944.004.002021-10-07 11:19:12
เขตฯ 1055.005.002021-10-07 11:38:49
เขตฯ 1177.002.007.002021-10-07 12:23:12
เขตฯ 1277.002.007.002021-10-07 12:28:08
เขตฯ 1311.001.002021-10-07 10:10:17
 7777.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 12:28:08
Update: ปัตตานี

by ลลนา

2021-10-07 12:27:48
Update: บึงกาฬ

by ลลนา

2021-10-07 12:27:09
Update: นราธิวาส

by ลลนา

2021-10-07 12:26:50
Update: ยะลา

by ลลนา

2021-10-07 12:26:23
Update: พัทลุง

by ลลนา

log