ตัวชี้วัดที่ 017.2: อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- = 1.00 - = 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 13

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (= 1.00)Q4 (= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111.001.002021-04-16 12:37:49
เขตฯ 0233.003.002021-04-16 13:00:56
เขตฯ 0311.001.002021-04-16 13:03:29
เขตฯ 04-2021-01-11 10:52:51
เขตฯ 0522.002.002021-04-16 13:15:01
เขตฯ 06-2021-01-11 10:52:51
เขตฯ 0711.001.002021-04-16 13:08:41
เขตฯ 0811.001.002021-04-16 12:17:06
เขตฯ 09-2021-01-11 10:52:51
เขตฯ 10-2021-01-11 10:52:51
เขตฯ 1122.002.002021-04-16 12:28:51
เขตฯ 1222.002.002021-04-16 12:35:15
เขตฯ 13-2021-01-11 10:52:51
 13  13.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย = อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>