ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

21.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 21.68

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช62,65416,54626.4126.412020-02-24 10:54:29
กระบี่16,3563,34820.4720.472020-02-24 10:54:29
พังงา14,1503,06521.6621.662020-02-24 10:54:29
ภูเก็ต13,8148516.166.162020-02-24 10:54:29
สุราษฎร์ธานี45,01410,29622.8722.872020-02-24 10:54:29
ระนอง6,4521,10417.1117.112020-02-24 10:54:29
ชุมพร20,7893,64317.5217.522020-02-24 10:54:29
 179,22938,85321.68   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log