ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

15.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 15.24

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 40.00)FilesLast update
เชียงใหม่71,26710,73115.0615.062020-02-24 10:54:29
ลำพูน23,4981,5636.656.652020-02-24 10:54:29
ลำปาง40,2275,28513.1413.142020-02-24 10:54:29
แพร่25,8563,62814.0314.032020-02-24 10:54:29
น่าน19,5755,45227.8527.852020-02-24 10:54:29
พะเยา22,6383,63516.0616.062020-02-24 10:54:29
เชียงราย49,2067,54915.3415.342020-02-24 10:54:29
แม่ฮ่องสอน5,3041,41426.6626.662020-02-24 10:54:29
 257,57139,25715.24   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log