ตัวชี้วัดที่ 032.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

20.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.44

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 01257,57139,25715.2415.242020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02171,74645,13826.2826.282020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03147,06639,72727.0127.012020-02-24 10:54:29
เขตฯ 04616,128118,64719.2619.262020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05254,76561,00623.9523.952020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06224,43858,07125.8725.872020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07270,90540,44914.9314.932020-02-24 10:54:29
เขตฯ 08265,34941,93915.8115.812020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09279,52870,64925.2725.272020-02-24 10:54:29
เขตฯ 10196,07534,92417.8117.812020-02-24 10:54:29
เขตฯ 11179,22938,85321.6821.682020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12163,49729,81418.2418.242020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 3,026,297618,47420.44   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log