ตัวชี้วัดที่ 008.2: ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป

Map

ร้อยละ

22.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- = 75.00 - = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.27

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (= 75.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0119015.265.262021-05-22 21:01:13
เขตฯ 02133346.1546.152021-05-22 21:01:14
เขตฯ 03100220.0020.002021-05-22 21:01:14
เขตฯ 04183122.2222.222021-05-22 21:01:07
เขตฯ 05212114.2914.292021-05-22 21:01:16
เขตฯ 06202535.0035.002021-05-22 21:01:07
เขตฯ 0720105.005.002021-05-22 21:01:10
เขตฯ 08173335.2935.292021-05-22 21:01:19
เขตฯ 09233117.3917.392021-05-22 21:01:09
เขตฯ 10151113.3313.332021-05-22 21:01:11
เขตฯ 11215233.3333.332021-05-22 21:01:17
เขตฯ 12143128.5728.572021-05-22 21:01:18
เขตฯ 13----
 211262122.27    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ระดับพื้นฐานขึ้นไป 100%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-05-22 21:01:08
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

log