ตัวชี้วัดที่ 007.2: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

96.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 90.00 >= 93.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.44

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 90.00)Q3 (>= 93.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 017697030091.4289.6091.4291.422021-10-08 11:02:29
เขตฯ 024264110096.4891.7896.4896.482021-10-08 11:03:00
เขตฯ 034204100097.6295.4897.6297.622021-10-08 11:02:56
เขตฯ 047137110099.7294.5399.7299.722021-10-08 11:14:55
เขตฯ 056355970094.0291.5093.5494.022021-10-08 11:11:10
เขตฯ 065315200097.9391.5397.7497.932021-10-08 11:08:42
เขตฯ 0766066000100.0096.36100.00100.002021-10-08 11:01:38
เขตฯ 086446010093.3290.5393.3293.322021-10-12 08:56:58
เขตฯ 097617420097.5094.2297.3797.502021-10-08 11:01:02
เขตฯ 1061361300100.00100.00100.00100.002021-10-08 11:01:50
เขตฯ 115185060097.6894.5997.6897.682021-10-08 11:03:56
เขตฯ 125655230092.5786.5590.9792.572021-10-12 08:57:58
เขตฯ 13-----
 7,2556,9970096.44     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน (6 องค์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ตำบล)

B = จำนวนตำบลใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำบล)

C = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และขอรับการประเมินรับรองซ้ำ(RE–Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ (ตำบล)

D = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/D)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 08:57:58
Update: นราธิวาส

by รัชนี

2021-10-12 08:56:58
Update: บึงกาฬ

by รัชนี

2021-10-08 11:14:55
Update: นครนายก

by รัชนี

2021-10-08 11:11:47
Update: ยะลา

by รัชนี

2021-10-08 11:11:10
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by รัชนี

log