ตัวชี้วัดที่ 074: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111100.00100.002021-01-29 15:10:24
เขตฯ 0211100.00100.002021-01-29 15:10:48
เขตฯ 0311100.00100.002021-01-29 15:11:10
เขตฯ 0411100.00100.002021-01-29 15:11:28
เขตฯ 0511100.00100.002021-01-29 15:11:47
เขตฯ 0611100.00100.002021-01-29 15:12:09
เขตฯ 0711100.00100.002021-01-29 15:12:24
เขตฯ 0811100.00100.002021-01-29 15:12:41
เขตฯ 0911100.00100.002021-01-29 15:13:06
เขตฯ 1011100.00100.002021-01-29 15:13:26
เขตฯ 1111100.00100.002021-01-29 15:13:43
เขตฯ 1211100.00100.002021-01-29 15:13:59
เขตฯ 13---
 1212 100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>