ตัวชี้วัดที่ 071: ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

Map

ขั้นตอน

5/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ขั้นตอน 5/

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 5.00)ผลงาน (ขั้นตอน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กระทรวงสาธารณสุข55.005.002021-03-31 10:58:58
 5 5.000000      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ขั้นตอนการดำเนินการตามเป้าหมาย (ขั้นตอน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีผลการศึกษา รายการชุดสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>