ตัวชี้วัดที่ 068.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

50.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 50.71

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01191157.8957.8957.8957.892021-10-09 13:02:49
เขตฯ 02131176.9284.6284.6284.622021-10-09 13:06:14
เขตฯ 0310750.0070.0070.0070.002021-10-09 13:03:14
เขตฯ 04181266.6766.6766.6766.672021-10-09 13:00:52
เขตฯ 05211347.6257.1461.9061.902021-10-09 13:10:26
เขตฯ 0620840.0040.0040.0040.002021-10-09 13:00:56
เขตฯ 07201150.0055.0055.0055.002021-10-09 13:01:54
เขตฯ 08171158.8258.8264.7164.712021-10-09 13:11:58
เขตฯ 0923513.0421.7421.7421.742021-10-09 13:01:21
เขตฯ 1015526.6726.6733.3333.332021-10-09 13:02:05
เขตฯ 1121523.8123.8123.8123.812021-10-09 13:11:29
เขตฯ 1214842.8657.1457.1457.142021-10-09 13:11:52
เขตฯ 13---
 211107    50.71      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 13:11:58
Update: บึงกาฬ

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:11:52
Update: นราธิวาส

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:11:48
Update: ยะลา

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:11:45
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:11:42
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

log