ตัวชี้วัดที่ 068.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

50.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 50.71

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01191157.8957.8957.8957.892021-10-09 13:02:49
เขตฯ 02131184.6276.9284.6284.622021-10-09 13:06:14
เขตฯ 0310770.0050.0070.0070.002021-10-09 13:03:14
เขตฯ 04181266.6766.6766.6766.672021-10-09 13:00:52
เขตฯ 05211361.9047.6257.1461.902021-10-09 13:10:26
เขตฯ 0620840.0040.0040.0040.002021-10-09 13:00:56
เขตฯ 07201155.0050.0055.0055.002021-10-09 13:01:54
เขตฯ 08171164.7158.8258.8264.712021-10-09 13:11:58
เขตฯ 0923521.7413.0421.7421.742021-10-09 13:01:21
เขตฯ 1015533.3326.6726.6733.332021-10-09 13:02:05
เขตฯ 1121523.8123.8123.8123.812021-10-09 13:11:29
เขตฯ 1214857.1442.8657.1457.142021-10-09 13:11:52
เขตฯ 13---
 21110750.71      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 13:11:58
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2021-10-09 13:11:52
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2021-10-09 13:11:48
Update: ยะลา

by พิชญา

2021-10-09 13:11:45
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2021-10-09 13:11:42
Update: พัทลุง

by พิชญา

log