ตัวชี้วัดที่ 068.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

44.55

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 44.55

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01191157.8957.892021-04-06 16:03:09
เขตฯ 02131076.9276.922021-04-06 16:04:09
เขตฯ 0310550.0050.002021-04-06 16:03:59
เขตฯ 04181266.6766.672021-04-06 16:09:57
เขตฯ 05211047.6247.622021-04-06 16:11:38
เขตฯ 0620840.0040.002021-04-06 15:41:02
เขตฯ 07201050.0050.002021-04-06 16:01:50
เขตฯ 08171058.8258.822021-04-06 16:13:19
เขตฯ 0923313.0413.042021-04-06 15:58:51
เขตฯ 1015426.6726.672021-04-06 16:14:35
เขตฯ 1121523.8123.812021-04-06 16:05:59
เขตฯ 1214642.8642.862021-04-06 16:15:13
เขตฯ 13---
 21194    44.55      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>