ตัวชี้วัดที่ 060.1: จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

Map

จำนวน

44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 44

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.008.002021-09-23 10:49:16
เขตฯ 0255.005.002021-09-23 10:49:48
เขตฯ 0322.002.002021-09-27 10:35:06
เขตฯ 0422.002.002021-09-27 09:53:10
เขตฯ 0522.002.002021-09-27 10:35:56
เขตฯ 0655.005.002021-09-27 09:53:02
เขตฯ 0744.004.002021-09-27 10:37:43
เขตฯ 0811.001.002021-09-27 10:32:42
เขตฯ 0922.002.002021-09-27 09:53:37
เขตฯ 1022.002.002021-09-27 09:53:57
เขตฯ 1166.006.002021-09-27 10:36:43
เขตฯ 1255.005.002021-09-27 10:37:15
เขตฯ 13--
 4444.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-27 10:37:43
Update: มหาสารคาม

by จิราพร

2021-09-27 10:37:15
Update: นราธิวาส

by จิราพร

2021-09-27 10:37:10
Update: ยะลา

by จิราพร

2021-09-27 10:37:03
Update: ตรัง

by จิราพร

2021-09-27 10:36:56
Update: สตูล

by จิราพร

log