ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

96.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.05

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:02:09
เขตฯ 025480.00100.0080.00100.00100.002022-01-01 00:02:11
เขตฯ 035480.0080.0080.00100.00100.002021-11-10 00:02:10
เขตฯ 0488100.0087.50100.00100.00100.002022-01-01 00:02:02
เขตฯ 0588100.00100.00100.00100.00100.002021-09-27 00:02:13
เขตฯ 0688100.00100.00100.00100.0087.502021-11-10 00:02:01
เขตฯ 0744100.00100.00100.00100.00100.002021-09-26 00:02:06
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.00100.002021-09-25 00:02:08
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:02:05
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.00100.002021-09-21 00:02:06
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:02:13
เขตฯ 127685.71100.0085.71100.0085.712022-01-01 00:02:15
เขตฯ 13---
 767396.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แห่ง) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 95)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-01-01 00:02:15
Update: สตูล

by ADMIN

2022-01-01 00:02:11
Update: ตาก

by ADMIN

2022-01-01 00:02:02
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2021-11-10 00:02:10
Update: นครสวรรค์

by ADMIN

2021-11-10 00:02:01
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

log