ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

จำนวน

4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 4

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0100.000.000.002021-07-16 11:38:30
เขตฯ 0211.001.001.002021-07-16 11:38:35
เขตฯ 0300.000.000.002021-07-16 11:38:39
เขตฯ 0400.000.000.002021-07-16 11:38:45
เขตฯ 0500.000.000.002021-07-16 11:38:48
เขตฯ 0600.000.000.002021-09-09 16:00:22
เขตฯ 0711.001.001.002021-07-16 11:38:54
เขตฯ 0811.001.001.002021-07-16 11:38:58
เขตฯ 0900.000.000.002021-07-16 11:39:01
เขตฯ 1011.001.001.002021-07-16 11:39:07
เขตฯ 1100.000.000.002021-07-16 11:39:11
เขตฯ 1200.000.000.002021-07-16 11:39:14
เขตฯ 1300.000.000.002021-07-16 11:39:18
 44.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่มีตำแหน่งว่างผ่านเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 4 (เขต)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:22
Update: ชลบุรี

by จิตวิมล

2021-07-16 11:39:18
Update: กรุงเทพมหานคร

by จิตวิมล

2021-07-16 11:39:14
Update: สงขลา

by จิตวิมล

2021-07-16 11:39:11
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล

2021-07-16 11:39:07
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

log