ตัวชี้วัดที่ 057: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ ตามเกณฑ์

Map

จำนวน

6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 6

จำนวนที่ผ่าน

6 60%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 40%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0100.000.002021-09-20 09:14:36
เขตฯ 0211.001.002021-09-20 09:14:40
เขตฯ 0311.001.002021-09-20 09:14:43
เขตฯ 0411.001.002021-09-20 09:14:47
เขตฯ 0500.000.002021-09-20 09:14:50
เขตฯ 0611.001.002021-09-20 09:14:53
เขตฯ 0711.001.002021-09-20 09:14:56
เขตฯ 0800.000.002021-09-20 09:14:59
เขตฯ 09-2021-01-21 11:53:50
เขตฯ 1011.001.002021-09-20 09:15:04
เขตฯ 1100.000.002021-09-20 09:15:07
เขตฯ 12-2021-01-21 11:53:50
เขตฯ 13-2021-01-21 11:53:50
 66.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ระดับคะแนนตามองค์ประกอบ 12 คะแนน (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= คะแนน ≥12 คะแนน (≥ 6 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-20 09:15:07
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:15:04
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:59
Update: อุดรธานี

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:56
Update: ขอนแก่น

by จิตวิมล

2021-09-20 09:14:53
Update: ชลบุรี

by จิตวิมล

log