ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

22.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 26.00 >= 26.00 >= 26.00 >= 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.77

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 26.00)Q2 (>= 26.00)Q3 (>= 26.00)Q4 (>= 26.00)FilesLast update
เขตฯ 013,28313,96723.5123.5122.5323.5223.122021-12-17 11:51:33
เขตฯ 022,88810,98226.3026.3026.7226.0126.132021-12-17 11:52:08
เขตฯ 031,3765,23526.2826.2826.1325.4625.592021-12-17 11:52:04
เขตฯ 042,71324,60811.0211.0211.8412.2713.782021-12-17 11:49:40
เขตฯ 051,6987,71322.0122.0123.0924.1625.332021-12-17 11:52:19
เขตฯ 063,04914,87920.4920.4921.1721.0221.272021-12-17 11:49:45
เขตฯ 071,7183,97443.2343.2341.3540.8442.312021-12-17 11:50:43
เขตฯ 081,5696,46624.2724.2725.8625.2223.142021-12-17 11:50:53
เขตฯ 092,5165,58845.0345.0343.6142.6349.852021-12-17 11:49:54
เขตฯ 103,3129,18836.0536.0534.2034.8736.072021-12-17 11:50:57
เขตฯ 113,47915,26922.7822.7822.6724.3527.102021-12-17 11:52:49
เขตฯ 123,14117,14618.3218.3218.9520.5320.992021-12-17 11:53:19
เขตฯ 13---
 30,742135,01522.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-12-17 11:53:19
Update: นราธิวาส

by Sorada

2021-12-17 11:53:14
Update: ปัตตานี

by Sorada

2021-12-17 11:53:09
Update: พัทลุง

by Sorada

2021-12-17 11:53:03
Update: ตรัง

by Sorada

2021-12-17 11:52:59
Update: สตูล

by Sorada

log