ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

54.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 54.23

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,4262,22660.9164.0664.062021-04-03 15:24:31
เขตฯ 029461,90152.7349.7649.762021-04-03 15:30:03
เขตฯ 0337267868.3854.8754.872021-04-03 15:29:42
เขตฯ 041,2042,74550.6343.8643.862021-04-03 15:09:24
เขตฯ 0540384153.8347.9247.922021-04-03 15:33:45
เขตฯ 067521,35759.1355.4255.422021-04-03 15:09:53
เขตฯ 071,4142,60753.3454.2454.242021-04-03 15:20:22
เขตฯ 081,1202,86237.8239.1339.132021-04-03 15:40:05
เขตฯ 099431,60960.6558.6158.612021-04-03 15:16:39
เขตฯ 101,1041,38575.7679.7179.712021-04-03 15:21:39
เขตฯ 111,0181,56760.7864.9664.962021-04-03 15:36:51
เขตฯ 128671,77356.6448.9048.902021-04-03 15:39:09
เขตฯ 1331335961.0487.1987.192021-04-03 15:40:21
 11,88221,910    54.23      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ หรือเสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>