ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

57.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.94

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)FilesLast update
เขตฯ 012,5583,94064.9260.9164.0665.3664.922021-10-20 13:29:59
เขตฯ 021,8823,49153.9152.7349.7653.5553.912021-10-20 13:34:34
เขตฯ 038261,33961.6968.3854.8759.3761.692021-10-20 13:34:13
เขตฯ 042,3485,23144.8950.6343.8644.0944.892021-10-20 11:59:06
เขตฯ 059431,65556.9853.8347.9257.6956.982021-10-20 13:42:08
เขตฯ 061,2462,21356.3059.1355.4255.2356.302021-10-20 13:04:07
เขตฯ 072,7254,92455.3453.3454.2455.2055.342021-10-20 13:22:45
เขตฯ 082,8005,37252.1237.8239.1349.2952.122021-10-20 13:58:08
เขตฯ 092,0233,14964.2460.6558.6158.0164.242021-10-20 13:15:32
เขตฯ 102,3973,00579.7775.7679.7178.5279.772021-10-20 13:24:20
เขตฯ 111,8252,76765.9660.7864.9666.4865.962021-10-20 13:45:25
เขตฯ 121,6633,38149.1956.6448.9049.6249.192021-10-20 13:57:43
เขตฯ 1360668188.9961.0487.1988.5788.992021-10-20 13:58:36
 23,84241,14857.94      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ หรือเสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 13:58:36
Update: กรุงเทพมหานคร

by ชลภัชร

2021-10-20 13:58:08
Update: บึงกาฬ

by ชลภัชร

2021-10-20 13:57:43
Update: นราธิวาส

by ชลภัชร

2021-10-20 13:57:10
Update: ยะลา

by ชลภัชร

2021-10-20 13:56:45
Update: ปัตตานี

by ชลภัชร

log