ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

57.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.94

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,5583,94060.9164.0665.3664.9264.922021-10-20 13:29:59
เขตฯ 021,8823,49152.7349.7653.5553.9153.912021-10-20 13:34:34
เขตฯ 038261,33968.3854.8759.3761.6961.692021-10-20 13:34:13
เขตฯ 042,3485,23150.6343.8644.0944.8944.892021-10-20 11:59:06
เขตฯ 059431,65553.8347.9257.6956.9856.982021-10-20 13:42:08
เขตฯ 061,2462,21359.1355.4255.2356.3056.302021-10-20 13:04:07
เขตฯ 072,7254,92453.3454.2455.2055.3455.342021-10-20 13:22:45
เขตฯ 082,8005,37237.8239.1349.2952.1252.122021-10-20 13:58:08
เขตฯ 092,0233,14960.6558.6158.0164.2464.242021-10-20 13:15:32
เขตฯ 102,3973,00575.7679.7178.5279.7779.772021-10-20 13:24:20
เขตฯ 111,8252,76760.7864.9666.4865.9665.962021-10-20 13:45:25
เขตฯ 121,6633,38156.6448.9049.6249.1949.192021-10-20 13:57:43
เขตฯ 1360668161.0487.1988.5788.9988.992021-10-20 13:58:36
 23,84241,148    57.94      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ หรือเสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 13:58:36
Update: กรุงเทพมหานคร

by ชลภัชร ลันสุชีพ

2021-10-20 13:58:08
Update: บึงกาฬ

by ชลภัชร ลันสุชีพ

2021-10-20 13:57:43
Update: นราธิวาส

by ชลภัชร ลันสุชีพ

2021-10-20 13:57:10
Update: ยะลา

by ชลภัชร ลันสุชีพ

2021-10-20 13:56:45
Update: ปัตตานี

by ชลภัชร ลันสุชีพ

log