ตัวชี้วัดที่ 044: อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

Map

ร้อยละ

0.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.16

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 019,697150.152021-08-08 00:37:37
เขตฯ 027,246180.252021-08-08 00:37:38
เขตฯ 035,22860.110.112022-07-17 01:03:14
เขตฯ 0412,659300.242022-07-17 01:03:05
เขตฯ 0510,53380.080.002022-07-17 01:03:15
เขตฯ 0613,514130.102022-07-17 01:03:05
เขตฯ 073,630160.442021-08-08 00:37:35
เขตฯ 086,03540.070.002022-07-17 01:03:10
เขตฯ 0912,276270.222021-08-08 00:37:33
เขตฯ 106,496280.432021-08-08 00:37:35
เขตฯ 117,74910.012021-08-08 00:37:41
เขตฯ 126,14800.002021-08-08 00:37:42
เขตฯ 13---
 101,2111660.16   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual donor) ปีงบประมาณ 2564 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2563 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขี้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-08-08 00:37:32
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

log