ตัวชี้วัดที่ 044: อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

Map

ร้อยละ

0.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.15

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,22130.142021-03-27 21:11:30
เขตฯ 027,246110.152021-04-13 07:32:12
เขตฯ 035,22860.112021-04-13 07:32:14
เขตฯ 04-02021-01-22 22:44:31
เขตฯ 053,40010.032021-03-27 21:11:33
เขตฯ 064,43410.022021-03-27 21:11:25
เขตฯ 073,63080.222021-03-27 21:11:28
เขตฯ 085,300240.452021-04-13 07:32:11
เขตฯ 0912,276110.092021-03-27 21:11:27
เขตฯ 10-02021-01-22 22:44:35
เขตฯ 112,41020.082021-03-27 21:11:34
เขตฯ 12-02021-01-22 22:44:41
เขตฯ 13---
 46,14567 0.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual donor) ปีงบประมาณ 2564 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2563 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขี้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>