ตัวชี้วัดที่ 040.2: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

35.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 35.87

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:32)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 018092,17437.2137.6637.5637.8537.212021-12-01 10:32:51
เขตฯ 025851,43840.6843.5642.7141.8940.682021-12-01 10:32:54
เขตฯ 035201,50134.6430.2833.3034.9734.642021-12-01 10:32:54
เขตฯ 045261,83428.6837.8032.8330.7028.682021-12-01 10:32:40
เขตฯ 051,1452,48646.0644.0845.5445.7046.062021-12-01 10:32:57
เขตฯ 065102,53820.0915.7419.3720.5120.092021-12-01 10:32:40
เขตฯ 076571,44845.3749.1244.4944.5645.372021-12-01 10:32:46
เขตฯ 087141,80639.5344.2943.0043.2439.532021-12-01 10:33:01
เขตฯ 091,1982,86841.7739.1540.5342.4041.772021-12-01 10:32:43
เขตฯ 109781,87452.1958.4153.4653.0252.192021-12-01 10:32:47
เขตฯ 111,1373,41533.2934.1234.9435.1633.292021-12-01 10:32:59
เขตฯ 121,0193,93425.9026.8827.1727.0725.902021-12-01 10:33:01
เขตฯ 13--2021-01-21 11:31:42
 9,79827,31635.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log