ตัวชี้วัดที่ 040.2: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

34.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.58

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014081,16137.5535.3635.1435.1435.142021-04-16 08:30:12
เขตฯ 0235179848.1244.1543.9843.9843.982021-04-16 08:30:17
เขตฯ 0326887629.4630.7530.5930.5930.592021-04-16 08:30:16
เขตฯ 0425581337.7031.5231.3731.3731.372021-04-16 08:29:58
เขตฯ 055641,30742.3943.2243.1543.1543.152021-04-16 08:30:20
เขตฯ 061881,34915.4514.0413.9413.9413.942021-04-16 08:29:57
เขตฯ 0730370648.7442.9842.9242.9242.922021-04-16 08:30:07
เขตฯ 084681,09444.2742.8442.7842.7842.782021-04-16 08:30:08
เขตฯ 095861,48939.0839.5139.3639.3639.362021-04-16 08:30:03
เขตฯ 1048887460.2155.9355.8455.8455.842021-04-16 08:30:03
เขตฯ 115851,83233.2732.0931.9331.9331.932021-04-16 08:30:24
เขตฯ 125122,08926.6824.6524.5124.5124.512021-04-16 08:30:26
เขตฯ 13--2021-01-21 11:31:42
 4,97614,388    34.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>