ตัวชี้วัดที่ 040.2: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

35.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 35.87

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018092,17437.6637.5637.8537.2137.212021-12-01 10:32:51
เขตฯ 025851,43843.5642.7141.8940.6840.682021-12-01 10:32:54
เขตฯ 035201,50130.2833.3034.9734.6434.642021-12-01 10:32:54
เขตฯ 045261,83437.8032.8330.7028.6828.682021-12-01 10:32:40
เขตฯ 051,1452,48644.0845.5445.7046.0646.062021-12-01 10:32:57
เขตฯ 065102,53815.7419.3720.5120.0920.092021-12-01 10:32:40
เขตฯ 076571,44849.1244.4944.5645.3745.372021-12-01 10:32:46
เขตฯ 087141,80644.2943.0043.2439.5339.532021-12-01 10:33:01
เขตฯ 091,1982,86839.1540.5342.4041.7741.772021-12-01 10:32:43
เขตฯ 109781,87458.4153.4653.0252.1952.192021-12-01 10:32:47
เขตฯ 111,1373,41534.1234.9435.1633.2933.292021-12-01 10:32:59
เขตฯ 121,0193,93426.8827.1727.0725.9025.902021-12-01 10:33:01
เขตฯ 13--2021-01-21 11:31:42
 9,79827,316    35.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log