ตัวชี้วัดที่ 040.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

5.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 9.00 < 9.00 < 9.00 < 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.16

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 มกราคม 2565 02:42)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 9.00)Q2 (< 9.00)Q3 (< 9.00)Q4 (< 9.00)FilesLast update
เขตฯ 011472,6035.655.265.815.855.652022-01-26 14:42:24
เขตฯ 021341,7587.627.387.958.047.622022-01-26 14:42:26
เขตฯ 031251,8246.856.647.176.486.852022-01-26 14:42:26
เขตฯ 041122,1425.235.155.885.375.232022-01-26 14:42:18
เขตฯ 051693,1735.333.855.235.275.332022-01-26 14:42:28
เขตฯ 061352,7684.885.955.174.844.882022-01-26 14:42:18
เขตฯ 071011,9585.164.894.545.015.162022-01-26 14:42:22
เขตฯ 08972,3184.183.504.104.224.182022-01-26 14:42:31
เขตฯ 091823,5105.195.395.395.415.192022-01-26 14:42:20
เขตฯ 101402,1256.596.677.076.936.592022-01-26 14:42:23
เขตฯ 111764,0434.354.584.554.624.352022-01-26 14:42:29
เขตฯ 121383,8963.543.313.693.393.542022-01-26 14:42:31
เขตฯ 13--2021-01-21 11:31:30
 1,65632,1185.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log