ตัวชี้วัดที่ 037.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 8.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02021-04-05 13:18:30
เขตฯ 02-02021-04-05 13:20:12
เขตฯ 03-02021-04-05 13:22:53
เขตฯ 04-02021-04-05 13:23:10
เขตฯ 05-02021-04-05 13:23:24
เขตฯ 06-02021-04-05 13:23:38
เขตฯ 07-02021-04-05 13:23:53
เขตฯ 08-02021-04-05 13:24:08
เขตฯ 09-02021-04-05 13:24:21
เขตฯ 10-02021-04-05 13:24:34
เขตฯ 11-02021-04-05 13:22:09
เขตฯ 12-02021-04-05 13:21:33
เขตฯ 13-02021-04-05 13:25:06
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี 2563 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>