ตัวชี้วัดที่ 037.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

7.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 7.37

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 8.00)FilesLast update
เขตฯ 015,555,73465811.8411.842021-10-11 14:05:26
เขตฯ 023,425,0323409.939.932021-10-11 14:04:42
เขตฯ 032,951,1832167.327.322021-10-11 14:05:49
เขตฯ 045,369,1512895.385.382021-10-11 14:06:35
เขตฯ 055,174,4523236.246.242021-10-11 14:06:48
เขตฯ 066,124,0544347.097.092021-10-11 14:07:02
เขตฯ 075,032,9334418.768.762021-10-11 14:07:14
เขตฯ 085,520,3254618.358.352021-10-11 14:07:26
เขตฯ 096,739,1165297.857.852021-10-11 14:07:37
เขตฯ 104,590,4123637.917.912021-10-11 14:07:48
เขตฯ 114,442,0683738.408.402021-10-11 14:08:02
เขตฯ 124,974,4262204.424.422021-10-11 14:08:17
เขตฯ 135,522,2531753.173.172021-10-11 14:08:31
 65,421,1394,8227.37   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี 2563 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 14:08:31
Update: กรุงเทพมหานคร

by อาภาวลี

2021-10-11 14:08:17
Update: สงขลา

by อาภาวลี

2021-10-11 14:08:02
Update: สุราษฎร์ธานี

by อาภาวลี

2021-10-11 14:07:48
Update: อุบลราชธานี

by อาภาวลี

2021-10-11 14:07:37
Update: นครราชสีมา

by อาภาวลี

log