ตัวชี้วัดที่ 030.2: RDU ขั้นที่ 3

Map

ร้อยละ

27.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 32.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 27.15

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 32.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011013231.6831.682021-01-25 12:16:10
เขตฯ 02471531.9131.912021-01-25 12:22:03
เขตฯ 03541935.1935.192021-01-25 12:21:55
เขตฯ 04711216.9016.902021-01-25 12:03:54
เขตฯ 05662131.8231.822021-01-25 12:23:27
เขตฯ 06732230.1430.142021-01-25 12:04:06
เขตฯ 07773241.5641.562021-01-25 12:14:02
เขตฯ 0888910.2310.232021-01-25 12:26:00
เขตฯ 09891719.1019.102021-01-25 12:12:10
เขตฯ 107179.869.862021-01-25 12:14:36
เขตฯ 11803341.2541.252021-01-25 12:24:39
เขตฯ 12782430.7730.772021-01-25 12:25:48
เขตฯ 13---
 895243    27.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 3 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 3 32%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>