ตัวชี้วัดที่ 030.2: RDU ขั้นที่ 3

Map

ร้อยละ

32.96

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 32.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 32.96

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 32.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011014231.6842.5741.5841.5841.582021-10-20 14:35:00
เขตฯ 02471431.9131.9134.0429.7929.792021-10-20 14:36:29
เขตฯ 03542135.1946.3044.4438.8938.892021-10-20 14:38:11
เขตฯ 04711916.9016.9018.3126.7626.762021-10-20 14:39:51
เขตฯ 05682930.8833.8242.6542.6542.652021-10-20 15:09:30
เขตฯ 06732530.1426.0334.2534.2534.252021-10-20 14:58:19
เขตฯ 07771541.5646.7519.4819.4819.482021-10-20 14:59:07
เขตฯ 08882510.2317.0529.5528.4128.412021-10-20 15:01:01
เขตฯ 09892119.1028.0923.6023.6023.602021-10-20 15:05:27
เขตฯ 1071179.8625.3521.1323.9423.942021-10-20 15:06:34
เขตฯ 11814240.7449.3849.3851.8551.852021-10-20 15:07:57
เขตฯ 12782630.7732.0534.6233.3333.332021-10-20 15:08:57
เขตฯ 13---
 898296    32.96      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 3 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 3 32%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 15:09:30
Update: เพชรบุรี

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:08:57
Update: สตูล

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:08:50
Update: สงขลา

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:08:44
Update: ยะลา

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:08:32
Update: พัทลุง

by กาญจนา ประภาสะวัต

log