ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

Map

ร้อยละ

82.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.89

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01880.0050.0075.00100.00100.002021-10-11 16:26:08
เขตฯ 02540.0060.0080.0080.0080.002021-08-10 11:19:18
เขตฯ 03540.0060.0060.0080.0080.002021-08-13 10:36:04
เขตฯ 048812.50100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:07:19
เขตฯ 058725.0025.0087.5087.5087.502021-08-10 11:09:47
เขตฯ 06830.000.0025.0037.5037.502021-10-11 16:20:03
เขตฯ 074425.0075.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:39
เขตฯ 08770.0014.2985.71100.00100.002021-08-13 10:35:12
เขตฯ 094425.0075.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:08
เขตฯ 10530.0020.0060.0060.0060.002021-08-10 11:09:05
เขตฯ 11750.000.0071.4371.4371.432021-08-10 11:09:57
เขตฯ 12760.0085.7185.7185.7185.712021-08-10 11:10:01
เขตฯ 13---
 7663    82.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 16:26:08
Update: พะเยา

by โศรยา ชูศรี

2021-10-11 16:25:44
Update: แพร่

by โศรยา ชูศรี

2021-10-11 16:20:03
Update: ชลบุรี

by โศรยา ชูศรี

2021-08-13 10:36:04
Update: กำแพงเพชร

by โศรยา ชูศรี

2021-08-13 10:35:12
Update: เลย

by โศรยา ชูศรี

log