ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

Map

ร้อยละ

82.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.89

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.000.0050.0075.00100.002021-10-11 16:26:08
เขตฯ 025480.000.0060.0080.0080.002021-08-10 11:19:18
เขตฯ 035480.000.0060.0060.0080.002021-08-13 10:36:04
เขตฯ 0488100.0012.50100.00100.00100.002021-08-10 11:07:19
เขตฯ 058787.5025.0025.0087.5087.502021-08-10 11:09:47
เขตฯ 068337.500.000.0025.0037.502021-10-11 16:20:03
เขตฯ 0744100.0025.0075.00100.00100.002021-08-10 11:08:39
เขตฯ 0877100.000.0014.2985.71100.002021-08-13 10:35:12
เขตฯ 0944100.0025.0075.00100.00100.002021-08-10 11:08:08
เขตฯ 105360.000.0020.0060.0060.002021-08-10 11:09:05
เขตฯ 117571.430.000.0071.4371.432021-08-10 11:09:57
เขตฯ 127685.710.0085.7185.7185.712021-08-10 11:10:01
เขตฯ 13---
 766382.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 16:26:08
Update: พะเยา

by โศรยา

2021-10-11 16:25:44
Update: แพร่

by โศรยา

2021-10-11 16:20:03
Update: ชลบุรี

by โศรยา

2021-08-13 10:36:04
Update: กำแพงเพชร

by โศรยา

2021-08-13 10:35:12
Update: เลย

by โศรยา

log