ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

Map

ร้อยละ

82.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.89

จำนวนที่ผ่าน

63 82.89%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 17.11%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ100.000.000.000.000.002021-08-10 11:05:48
นนทบุรี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:14
ปทุมธานี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:18
พระนครศรีอยุธยา11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:22
อ่างทอง11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:24
ลพบุรี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:27
สิงห์บุรี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:30
ชัยนาท11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:34
สระบุรี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:06:37
ชลบุรี11100.000.000.000.00100.002021-10-11 16:20:03
ระยอง11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:18:37
จันทบุรี100.000.000.000.000.002021-08-10 11:06:55
ตราด100.000.000.000.000.002021-08-10 11:06:59
ฉะเชิงเทรา100.000.000.000.000.002021-08-10 11:07:07
ปราจีนบุรี11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:07:15
นครนายก11100.00100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:07:19
สระแก้ว100.000.000.000.000.002021-08-10 11:07:24
นครราชสีมา11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:07:33
บุรีรัมย์11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:07:37
สุรินทร์11100.00100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:07:39
ศรีสะเกษ11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:07:46
อุบลราชธานี100.000.000.000.000.002021-08-10 11:07:51
ยโสธร11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:05
ชัยภูมิ11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:08
อำนาจเจริญ11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:08:10
บึงกาฬ11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:05:39
หนองบัวลำภู11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:08:14
ขอนแก่น11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:17
อุดรธานี11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:08:20
เลย11100.000.000.000.00100.002021-08-13 10:35:12
หนองคาย11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:08:31
มหาสารคาม11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:34
ร้อยเอ็ด11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:08:36
กาฬสินธุ์11100.00100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:39
สกลนคร11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:18:48
นครพนม11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:08:58
มุกดาหาร100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:05
เชียงใหม่11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 10:53:54
ลำพูน11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 10:54:03
ลำปาง11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 10:54:08
อุตรดิตถ์11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:19:18
แพร่11100.000.000.000.00100.002021-10-11 16:25:44
น่าน11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 10:54:26
พะเยา11100.000.000.000.00100.002021-10-11 16:26:08
เชียงราย11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:02:29
แม่ฮ่องสอน11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:02:34
นครสวรรค์11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:02:55
อุทัยธานี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:00
กำแพงเพชร11100.000.000.000.00100.002021-08-13 10:36:04
ตาก100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:31
สุโขทัย11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:23
พิษณุโลก11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:29
พิจิตร100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:36
เพชรบูรณ์11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:38
ราชบุรี11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:03:48
กาญจนบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:53
สุพรรณบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002021-08-10 11:03:58
นครปฐม11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:03
สมุทรสาคร100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:47
สมุทรสงคราม11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:09
เพชรบุรี11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:14
ประจวบคีรีขันธ์11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:17
นครศรีธรรมราช100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:51
กระบี่11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:33
พังงา11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:36
ภูเก็ต11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:41
สุราษฎร์ธานี100.000.000.000.000.002021-08-10 11:09:57
ระนอง11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:48
ชุมพร11100.000.000.00100.00100.002021-08-10 11:04:55
สงขลา11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:03
สตูล11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:07
ตรัง11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:11
พัทลุง100.000.000.000.000.002021-08-10 11:10:01
ปัตตานี11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:17
ยะลา11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:22
นราธิวาส11100.000.00100.00100.00100.002021-08-10 11:05:26
 766382.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 16:26:08
Update: พะเยา

by โศรยา

2021-10-11 16:25:44
Update: แพร่

by โศรยา

2021-10-11 16:20:03
Update: ชลบุรี

by โศรยา

2021-08-13 10:36:04
Update: กำแพงเพชร

by โศรยา

2021-08-13 10:35:12
Update: เลย

by โศรยา

log