ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

Map

ร้อยละ

98.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.81

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 013131100.00100.002021-10-14 09:02:28
เขตฯ 022727100.00100.002021-10-14 09:01:56
เขตฯ 0333100.00100.002021-10-12 10:54:25
เขตฯ 0410911198.2098.202021-10-14 09:01:25
เขตฯ 056161100.00100.002021-10-14 08:59:48
เขตฯ 06727497.3097.302021-10-14 09:12:38
เขตฯ 0711100.00100.002021-10-12 10:57:32
เขตฯ 0891090.0090.002021-10-12 10:58:37
เขตฯ 091919100.00100.002021-10-14 09:00:53
เขตฯ 103742.8642.862021-10-12 10:59:40
เขตฯ 1122100.00100.002021-07-12 11:20:34
เขตฯ 122366.6766.672021-07-12 11:21:30
เขตฯ 131,4051,41699.2299.222021-10-14 09:03:30
 1,7441,76598.81    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องสำอาง (แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ) ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องสำอาง (แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ) ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-14 09:12:38
Update: สมุทรปราการ

by นิธิวดี

2021-10-14 09:03:30
Update: กรุงเทพมหานคร

by นิธิวดี

2021-10-14 09:02:28
Update: แม่ฮ่องสอน

by นิธิวดี

2021-10-14 09:01:56
Update: พิษณุโลก

by นิธิวดี

2021-10-14 09:01:25
Update: พระนครศรีอยุธยา

by นิธิวดี

log