ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

81.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 81.97

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา16,55020,26086.1283.8382.3381.6981.692021-12-01 10:32:54
สตูล4,6725,32989.1788.5187.7487.6787.672021-12-01 10:32:55
ตรัง13,57416,12686.3584.9584.2284.1784.172021-12-01 10:32:55
พัทลุง13,16916,08685.3883.3482.5981.8781.872021-12-01 10:32:55
ปัตตานี9,02712,29674.2673.7873.4773.4173.412021-12-01 10:32:56
ยะลา5,6266,25290.1490.0089.9989.9989.992021-12-01 10:32:56
นราธิวาส6,9438,51684.2582.1081.8181.5381.532021-12-01 10:32:57
 69,56184,865    81.97      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log