ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

82.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 82.56

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เชียงใหม่24,20432,19980.4477.1575.6575.1775.172021-12-01 10:32:42
ลำพูน7,1799,63282.2575.5475.0974.5374.532021-12-01 10:32:43
ลำปาง13,60417,60381.1077.4277.3177.2877.282021-12-01 10:32:43
แพร่10,08112,25985.1682.2782.2382.2382.232021-12-01 10:32:44
น่าน8,57910,76980.0079.7479.7079.6679.662021-12-01 10:32:44
พะเยา8,9889,22097.9097.4897.4897.4897.482021-12-01 10:32:44
เชียงราย28,01930,31594.3192.7892.5792.4392.432021-12-01 10:32:45
แม่ฮ่องสอน4,5985,48584.9983.9283.8483.8383.832021-12-01 10:32:45
 105,252127,482    82.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log