ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

75.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 75.66

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01105,252127,48282.5686.0883.3182.7882.562021-12-01 10:32:45
เขตฯ 0249,90067,63873.7877.2974.8774.3473.782021-12-01 10:32:48
เขตฯ 0336,04842,95983.9188.8985.3483.9683.912021-12-01 10:32:47
เขตฯ 0428,77055,77451.5864.7658.7954.5651.582021-12-01 10:32:32
เขตฯ 0528,94336,80978.6381.9079.4978.8478.632021-12-01 10:32:51
เขตฯ 0630,61450,35260.8070.8364.4262.7160.802021-12-01 10:32:33
เขตฯ 0750,12858,06986.3288.5787.2986.7086.322021-12-01 10:32:40
เขตฯ 0847,54763,51374.8677.5975.1174.9674.862021-12-01 10:32:57
เขตฯ 0983,592112,82374.0982.8778.7876.4374.092021-12-01 10:32:36
เขตฯ 1050,16465,23176.9087.3783.2682.0476.902021-12-01 10:32:42
เขตฯ 1141,37556,46473.2876.1774.1273.9273.282021-12-01 10:32:54
เขตฯ 1269,56184,86581.9784.6583.0682.3181.972021-12-01 10:32:57
เขตฯ 13---
 621,894821,97975.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log