ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

75.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 75.66

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01105,252127,48286.0883.3182.7882.5682.562021-12-01 10:32:45
เขตฯ 0249,90067,63877.2974.8774.3473.7873.782021-12-01 10:32:48
เขตฯ 0336,04842,95988.8985.3483.9683.9183.912021-12-01 10:32:47
เขตฯ 0428,77055,77464.7658.7954.5651.5851.582021-12-01 10:32:32
เขตฯ 0528,94336,80981.9079.4978.8478.6378.632021-12-01 10:32:51
เขตฯ 0630,61450,35270.8364.4262.7160.8060.802021-12-01 10:32:33
เขตฯ 0750,12858,06988.5787.2986.7086.3286.322021-12-01 10:32:40
เขตฯ 0847,54763,51377.5975.1174.9674.8674.862021-12-01 10:32:57
เขตฯ 0983,592112,82382.8778.7876.4374.0974.092021-12-01 10:32:36
เขตฯ 1050,16465,23187.3783.2682.0476.9076.902021-12-01 10:32:42
เขตฯ 1141,37556,46476.1774.1273.9273.2873.282021-12-01 10:32:54
เขตฯ 1269,56184,86584.6583.0682.3181.9781.972021-12-01 10:32:57
เขตฯ 13---
 621,894821,979    75.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log