ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

67.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 67.91

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188,376125,84477.0970.2570.2370.2370.232021-04-16 08:30:10
เขตฯ 0239,16365,96367.1859.3959.3759.3759.372021-04-16 08:30:14
เขตฯ 0333,02742,41584.6978.0877.8777.8777.872021-04-16 08:30:13
เขตฯ 0422,83347,51756.9448.2248.0548.0548.052021-04-16 08:29:56
เขตฯ 0524,68036,05872.0468.4768.4568.4568.452021-04-16 08:30:18
เขตฯ 0623,79646,29860.7751.4851.4051.4051.402021-04-16 08:29:56
เขตฯ 0742,93256,50478.3875.9975.9875.9875.982021-04-16 08:30:05
เขตฯ 0843,60162,97173.8269.2569.2469.2469.242021-04-16 08:30:24
เขตฯ 0974,998103,22978.0572.6672.6572.6572.652021-04-16 08:30:00
เขตฯ 1041,83555,65082.2275.3075.1875.1875.182021-04-16 08:30:06
เขตฯ 1134,96955,68067.8762.8262.8062.8062.802021-04-16 08:30:21
เขตฯ 1260,22282,99376.1172.6072.5672.5672.562021-04-16 08:30:24
เขตฯ 13---
 530,432781,122    67.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>