ตัวชี้วัดที่ 009: จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ

Map

จำนวน

2910106

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1250000.00 >= 2500000.00 >= 3750000.00 >= 5000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 2910106

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1250000.00)Q2 (>= 2500000.00)Q3 (>= 3750000.00)Q4 (>= 5000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01166,505126747.00166505.00166505.002021-04-02 11:10:51
เขตฯ 02156,25694607.00156256.00156256.002021-04-02 11:11:03
เขตฯ 03214,68162363.00214681.00214681.002021-04-02 11:11:13
เขตฯ 04105,95756752.00105957.00105957.002021-04-02 11:11:21
เขตฯ 05317,953151354.00317953.00317953.002021-04-02 11:11:34
เขตฯ 06176,548107611.00176548.00176548.002021-04-02 11:11:46
เขตฯ 07628,574358567.00628574.00628574.002021-04-02 11:12:00
เขตฯ 08203,07186893.00203071.00203071.002021-04-02 11:12:08
เขตฯ 09167,204125885.00167204.00167204.002021-04-02 11:12:17
เขตฯ 10323,632134843.00323632.00323632.002021-04-02 11:12:30
เขตฯ 11176,378105384.00176378.00176378.002021-04-02 11:12:41
เขตฯ 12254,66558992.00254665.00254665.002021-04-02 11:12:48
เขตฯ 1318,68211516.0018682.0018682.002021-04-02 11:12:55
 2,910,106    2910106.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่ลงทะเบียน (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 5,000,000 ครอบครัว
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>