ตัวชี้วัดที่ 009: จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ

Map

จำนวน

5004258

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1250000.00 >= 2500000.00 >= 3750000.00 >= 5000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 5004258

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1250000.00)Q2 (>= 2500000.00)Q3 (>= 3750000.00)Q4 (>= 5000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01262,777126747.00166505.00219513.00262777.00262777.002021-09-21 16:17:23
เขตฯ 02281,83194607.00156256.00262912.00281831.00281831.002021-09-21 16:17:37
เขตฯ 03399,14062363.00214681.00372419.00399140.00399140.002021-09-21 16:18:00
เขตฯ 04181,09756752.00105957.00144137.00181097.00181097.002021-09-21 16:18:13
เขตฯ 05445,853151354.00317953.00397100.00445853.00445853.002021-09-21 16:18:24
เขตฯ 06287,699107611.00176548.00249673.00287699.00287699.002021-09-21 16:18:48
เขตฯ 07943,905358567.00628574.00875674.00943905.00943905.002021-09-21 16:19:04
เขตฯ 08434,56686893.00203071.00357602.00434566.00434566.002021-09-21 16:19:20
เขตฯ 09315,735125885.00167204.00263222.00315735.00315735.002021-09-21 16:19:34
เขตฯ 10741,303134843.00323632.00682327.00741303.00741303.002021-09-21 16:20:26
เขตฯ 11251,024105384.00176378.00213725.00251024.00251024.002021-09-21 16:21:49
เขตฯ 12368,80758992.00254665.00351516.00368807.00368807.002021-09-21 16:22:00
เขตฯ 1390,52111516.0018682.0025065.0090521.0090521.002021-09-21 16:22:07
 5,004,258    5004258.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่ลงทะเบียน (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 5,000,000 ครอบครัว
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-21 16:22:07
Update: กรุงเทพมหานคร

by กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

2021-09-21 16:22:00
Update: สงขลา

by กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

2021-09-21 16:21:49
Update: สุราษฎร์ธานี

by กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

2021-09-21 16:20:26
Update: อุบลราชธานี

by กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

2021-09-21 16:19:34
Update: นครราชสีมา

by กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

log