ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

96.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 83.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.3

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 83.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 016,1256,47294.6491.7793.1794.642021-10-11 08:52:14
เขตฯ 028,7829,02297.3492.6396.8097.342021-10-11 08:54:51
เขตฯ 037,3417,44898.5692.8399.0098.562021-10-11 08:58:12
เขตฯ 045,8856,14995.7188.9095.9795.712021-10-11 09:01:17
เขตฯ 056,2336,35798.0587.3896.6698.052021-10-11 09:09:48
เขตฯ 065,8936,17595.4389.8194.4195.432023-11-10 16:21:33
เขตฯ 0727,81728,47097.7189.5097.4697.712021-10-11 09:19:02
เขตฯ 0817,29318,12095.4481.1793.4095.442021-10-11 09:33:51
เขตฯ 0920,88221,65296.4478.8695.4796.442021-10-11 09:31:04
เขตฯ 1034,76036,18996.0583.0894.9396.052021-10-11 09:38:07
เขตฯ 117,6368,24292.6587.9792.7592.652021-10-11 09:37:14
เขตฯ 126,7187,03995.4488.3594.3495.442021-10-11 09:41:31
เขตฯ 13---
 155,365161,33596.30     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-10 16:21:33
Update: สมุทรปราการ

by รัชนี

2021-10-11 09:41:31
Update: นราธิวาส

by รัชนี

2021-10-11 09:41:19
Update: ยะลา

by รัชนี

2021-10-11 09:40:52
Update: ปัตตานี

by รัชนี

2021-10-11 09:40:40
Update: พัทลุง

by รัชนี

log