ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

96.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 83.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.3

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 83.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 016,1256,47291.7793.1794.6494.642021-10-11 08:52:14
เขตฯ 028,7829,02292.6396.8097.3497.342021-10-11 08:54:51
เขตฯ 037,3417,44892.8399.0098.5698.562021-10-11 08:58:12
เขตฯ 045,8856,14988.9095.9795.7195.712021-10-11 09:01:17
เขตฯ 056,2336,35787.3896.6698.0598.052021-10-11 09:09:48
เขตฯ 065,8936,17589.8194.4195.4395.432021-10-11 09:15:50
เขตฯ 0727,81728,47089.5097.4697.7197.712021-10-11 09:19:02
เขตฯ 0817,29318,12081.1793.4095.4495.442021-10-11 09:33:51
เขตฯ 0920,88221,65278.8695.4796.4496.442021-10-11 09:31:04
เขตฯ 1034,76036,18983.0894.9396.0596.052021-10-11 09:38:07
เขตฯ 117,6368,24287.9792.7592.6592.652021-10-11 09:37:14
เขตฯ 126,7187,03988.3594.3495.4495.442021-10-11 09:41:31
เขตฯ 13---
 155,365161,335   96.30      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 09:41:31
Update: นราธิวาส

by รัชนี บุญเรืองศรี

2021-10-11 09:41:19
Update: ยะลา

by รัชนี บุญเรืองศรี

2021-10-11 09:40:52
Update: ปัตตานี

by รัชนี บุญเรืองศรี

2021-10-11 09:40:40
Update: พัทลุง

by รัชนี บุญเรืองศรี

2021-10-11 09:40:20
Update: ตรัง

by รัชนี บุญเรืองศรี

log