ตัวชี้วัดที่ 026: ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 01800.000.002021-10-15 15:37:09
เขตฯ 02500.000.002021-10-15 14:59:02
เขตฯ 03500.000.002021-10-15 14:59:44
เขตฯ 04800.000.002021-10-15 14:16:40
เขตฯ 05800.000.002021-10-15 15:12:57
เขตฯ 06800.000.002021-10-15 14:17:10
เขตฯ 07400.000.002021-10-15 15:35:31
เขตฯ 08700.000.002021-10-15 15:36:15
เขตฯ 09400.000.002021-10-15 14:24:40
เขตฯ 10500.000.002021-10-15 14:25:20
เขตฯ 11700.000.002021-10-15 15:24:30
เขตฯ 12700.000.002021-10-15 15:31:47
เขตฯ 13100.000.002021-10-15 15:33:38
 7700.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ระดับดีมาก (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-15 15:37:09
Update: เชียงใหม่

by ธิติมา

2021-10-15 15:36:15
Update: หนองคาย

by ธิติมา

2021-10-15 15:35:31
Update: ขอนแก่น

by ธิติมา

2021-10-15 15:33:38
Update: กรุงเทพมหานคร

by ธิติมา

2021-10-15 15:32:28
Update: บึงกาฬ

by ธิติมา

log