ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

Map

ร้อยละ

13.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 13.5

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011121,03010.8710.872020-05-05 15:05:34
เขตฯ 027763512.1312.132020-05-05 15:06:55
เขตฯ 039760915.9315.932020-05-05 15:06:47
เขตฯ 041661,02016.2716.272020-05-05 14:59:40
เขตฯ 0513993414.8814.882020-05-05 15:08:16
เขตฯ 061701,44711.7511.752020-05-05 15:13:13
เขตฯ 071441,12812.7712.772020-05-05 15:03:23
เขตฯ 0812487314.2014.202020-05-05 15:14:58
เขตฯ 091831,21715.0415.042020-05-05 15:01:13
เขตฯ 1012195012.7412.742020-05-05 15:04:01
เขตฯ 119884211.6411.642020-05-05 15:09:18
เขตฯ 1214196114.6714.672020-05-05 15:19:50
เขตฯ 13---
 1,57211,646 13.50      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>