ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

Map

ร้อยละ

80.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.07

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 017421,02272.6072.602020-09-11 15:21:38
เขตฯ 0247462276.2176.212020-09-11 15:23:39
เขตฯ 0346960677.3977.392020-09-11 15:23:21
เขตฯ 0479896682.6182.612020-09-11 15:15:26
เขตฯ 0576193681.3081.302020-09-11 15:25:42
เขตฯ 061,1531,44979.5779.572020-09-11 15:15:36
เขตฯ 078891,12179.3079.302020-09-11 15:19:11
เขตฯ 0868688877.2577.252020-09-11 15:29:11
เขตฯ 099501,20578.8478.842020-09-11 15:17:08
เขตฯ 1079394184.2784.272020-09-11 15:19:39
เขตฯ 1171883386.1986.192020-09-11 15:27:18
เขตฯ 1280194384.9484.942020-09-11 15:29:01
เขตฯ 13---
 9,23411,53280.07   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-09-11 15:29:11
Update: บึงกาฬ

by อรรถกร

2020-09-11 15:29:01
Update: นราธิวาส

by อรรถกร

2020-09-11 15:28:46
Update: ยะลา

by อรรถกร

2020-09-11 15:28:35
Update: ปัตตานี

by อรรถกร

2020-09-11 15:28:25
Update: พัทลุง

by อรรถกร

log