ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

Map

ร้อยละ

80.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.07

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017421,02272.6072.602020-09-11 15:21:38
เขตฯ 0247462276.2176.212020-09-11 15:23:39
เขตฯ 0346960677.3977.392020-09-11 15:23:21
เขตฯ 0479896682.6182.612020-09-11 15:15:26
เขตฯ 0576193681.3081.302020-09-11 15:25:42
เขตฯ 061,1531,44979.5779.572020-09-11 15:15:36
เขตฯ 078891,12179.3079.302020-09-11 15:19:11
เขตฯ 0868688877.2577.252020-09-11 15:29:11
เขตฯ 099501,20578.8478.842020-09-11 15:17:08
เขตฯ 1079394184.2784.272020-09-11 15:19:39
เขตฯ 1171883386.1986.192020-09-11 15:27:18
เขตฯ 1280194384.9484.942020-09-11 15:29:01
เขตฯ 13---
 9,23411,532 80.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>