ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

Map

ร้อยละ

-99.64

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 5.00 >= 5.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ -99.64

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 5.00)Q3 (>= 5.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ212,923,80059,792,600,000-99.64-99.642020-10-20 09:14:35
 212,923,80059,792,600,000-99.64      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2563 ของประเทศไทย (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จาก Global Wellness Institute) (บาท)

B = รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2562 ของประเทศไทย (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 จาก Global Wellness Institute) (บาท)

สูตรคำนวณ ((A-B)/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-20 09:14:35
Update: นนทบุรี

by Sorada

log