ตัวชี้วัดที่ 036.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 9.00 <= 9.00 <= 9.00 <= 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.35

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 9.00)Q2 (<= 9.00)Q3 (<= 9.00)Q4 (<= 9.00)FilesLast update
เขตฯ 01263297.907.902020-04-09 11:14:34
เขตฯ 021817910.0610.062020-04-09 11:16:26
เขตฯ 03354238.278.272020-04-09 11:18:33
เขตฯ 04293867.517.512020-04-09 11:20:51
เขตฯ 05223715.935.932020-04-09 11:36:18
เขตฯ 06323858.318.312020-04-09 11:25:40
เขตฯ 07153364.464.462020-04-09 11:27:09
เขตฯ 08172836.016.012020-04-09 11:29:26
เขตฯ 09143414.114.112020-04-09 11:30:55
เขตฯ 10283119.009.002020-04-09 11:32:15
เขตฯ 11101188.478.472020-04-09 11:41:22
เขตฯ 122620912.4412.442020-04-09 11:40:58
เขตฯ 1371265.565.562020-04-09 11:40:31
 2793,7977.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด ()

B = จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกินร้อยละ 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log