ตัวชี้วัดที่ 035.3: Rate Refracture

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 25.00 - <= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:16:35
เขตฯ 02002021-01-22 07:16:35
เขตฯ 03002021-01-22 07:16:35
เขตฯ 04002021-01-22 07:16:35
เขตฯ 05002021-01-22 07:16:35
เขตฯ 06002021-09-09 16:00:31
เขตฯ 07002021-01-22 07:16:36
เขตฯ 08002021-01-22 07:16:36
เขตฯ 09002021-01-22 07:16:36
เขตฯ 10002021-01-22 07:16:36
เขตฯ 11002021-01-22 07:16:37
เขตฯ 12002021-01-22 07:16:37
เขตฯ 13002021-01-22 07:16:37
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย <=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log