ตัวชี้วัดที่ 017.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง)

Map

ร้อยละ

96.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.04

จำนวนที่ผ่าน

33 97.06%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 2.94%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร--2020-02-24 10:54:21
สมุทรปราการ002020-10-12 08:45:51
นนทบุรี44100.00100.002020-10-12 08:46:27
ปทุมธานี44100.00100.002020-10-12 08:46:53
พระนครศรีอยุธยา--2020-02-24 10:54:21
อ่างทอง--2020-02-24 10:54:21
ลพบุรี88100.00100.002020-10-12 08:50:19
สิงห์บุรี--2020-02-24 10:54:21
ชัยนาท11100.00100.002020-10-12 08:48:17
สระบุรี66100.00100.002020-10-12 08:49:21
ชลบุรี--2020-02-24 10:54:21
ระยอง--2020-02-24 10:54:21
จันทบุรี22100.00100.002020-06-08 13:14:17
ตราด--2020-02-24 10:54:21
ฉะเชิงเทรา--2020-02-24 10:54:21
ปราจีนบุรี7887.5087.502020-10-12 08:49:54
นครนายก--2020-02-24 10:54:21
สระแก้ว66100.00100.002020-10-12 08:51:32
นครราชสีมา--2020-02-24 10:54:21
บุรีรัมย์--2020-02-24 10:54:21
สุรินทร์1010100.00100.002020-10-12 08:51:56
ศรีสะเกษ81080.0080.002020-10-12 08:52:28
อุบลราชธานี--2020-02-24 10:54:21
ยโสธร77100.00100.002020-10-12 08:54:00
ชัยภูมิ--2020-02-24 10:54:21
อำนาจเจริญ1010100.00100.002020-10-12 08:52:52
บึงกาฬ263086.67100.0086.672020-10-12 09:06:16
หนองบัวลำภู33100.00100.002020-10-12 08:54:34
ขอนแก่น8988.8988.892020-10-12 08:55:15
อุดรธานี1010100.00100.002020-10-12 08:56:43
เลย33100.00100.002020-10-12 08:56:55
หนองคาย--2020-02-24 10:54:21
มหาสารคาม--2020-02-24 10:54:21
ร้อยเอ็ด3535100.00100.002020-10-12 08:57:37
กาฬสินธุ์--2020-02-24 10:54:21
สกลนคร--2020-02-24 10:54:21
นครพนม44100.00100.002020-10-12 08:58:48
มุกดาหาร--2020-02-24 10:54:21
เชียงใหม่--2020-02-24 10:54:21
ลำพูน--2020-02-24 10:54:21
ลำปาง--2020-02-24 10:54:21
อุตรดิตถ์--2020-02-24 10:54:21
แพร่1010100.00100.002020-10-12 08:59:28
น่าน88100.00100.002020-04-10 13:52:45
พะเยา--2020-02-24 10:54:21
เชียงราย1111100.00100.002020-10-12 09:00:35
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:54:21
นครสวรรค์--2020-02-24 10:54:21
อุทัยธานี11100.00100.002020-04-10 13:56:47
กำแพงเพชร--2020-02-24 10:54:21
ตาก--2020-02-24 10:54:21
สุโขทัย--2020-02-24 10:54:21
พิษณุโลก--2020-02-24 10:54:21
พิจิตร11100.00100.002020-10-12 09:01:32
เพชรบูรณ์--2020-02-24 10:54:21
ราชบุรี--2020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี--2020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี1010100.00100.002020-10-12 09:02:31
นครปฐม--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม--2020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี--2020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์61060.0060.002020-10-12 09:02:50
นครศรีธรรมราช55100.00100.00100.002020-10-12 09:03:09
กระบี่--2020-02-24 10:54:21
พังงา8988.8988.892020-10-12 09:03:27
ภูเก็ต--2020-02-24 10:54:21
สุราษฎร์ธานี--2020-02-24 10:54:21
ระนอง44100.00100.002020-10-12 09:03:47
ชุมพร22100.00100.002020-10-12 09:04:07
สงขลา1010100.00100.002020-06-08 13:17:42
สตูล--2020-02-24 10:54:21
ตรัง1010100.00100.00100.002020-10-12 09:04:33
พัทลุง1010100.00100.002020-06-08 13:17:23
ปัตตานี27528496.8396.832020-10-12 09:18:16
ยะลา--2020-02-24 10:54:21
นราธิวาส--2020-02-24 10:54:21
 53355596.04      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-12 09:18:16
Update: ปัตตานี

by นิธิวดี

2020-10-12 09:06:16
Update: บึงกาฬ

by นิธิวดี

2020-10-12 09:04:33
Update: ตรัง

by นิธิวดี

2020-10-12 09:04:07
Update: ชุมพร

by นิธิวดี

2020-10-12 09:03:47
Update: ระนอง

by นิธิวดี

log