ตัวชี้วัดที่ 017.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง)

Map

ร้อยละ

96.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.04

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 012929100.00100.00100.002020-10-12 09:00:35
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0333100.00100.00100.002020-10-12 09:01:32
เขตฯ 042222100.00100.00100.002020-10-12 08:50:19
เขตฯ 05162080.0080.002020-10-12 09:02:50
เขตฯ 06151693.75100.0093.752020-10-12 08:51:32
เขตฯ 07434497.7397.732020-10-12 08:57:37
เขตฯ 08465092.00100.0092.002020-10-12 09:06:16
เขตฯ 091010100.00100.002020-10-12 08:51:56
เขตฯ 10252792.5980.0092.592020-10-12 08:54:00
เขตฯ 11192095.00100.0095.002020-10-12 09:04:07
เขตฯ 1230531497.13100.00100.0097.132020-10-12 09:18:16
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 53355596.04      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-12 09:18:16
Update: ปัตตานี

by นิธิวดี

2020-10-12 09:06:16
Update: บึงกาฬ

by นิธิวดี

2020-10-12 09:04:33
Update: ตรัง

by นิธิวดี

2020-10-12 09:04:07
Update: ชุมพร

by นิธิวดี

2020-10-12 09:03:47
Update: ระนอง

by นิธิวดี

log