ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

Map

ร้อยละ

83.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.33

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0111100.00100.002020-08-24 09:54:51
เขตฯ 0211100.00100.002020-07-22 16:02:56
เขตฯ 0311100.00100.002020-08-17 09:29:53
เขตฯ 0411100.00100.002020-06-26 10:19:46
เขตฯ 0511100.00100.002020-07-30 15:23:23
เขตฯ 0611100.00100.002021-09-09 16:00:34
เขตฯ 07100.002020-06-26 10:10:16
เขตฯ 08100.002020-06-26 10:11:08
เขตฯ 0911100.00100.002020-07-23 12:55:20
เขตฯ 1011100.00100.002020-06-26 10:08:00
เขตฯ 1111100.00100.002020-07-29 23:00:53
เขตฯ 1211100.00100.002020-08-17 22:12:37
เขตฯ 13---
 121083.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อย่างน้อย 1 เรื่อง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด รวมเป็น12 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:34
Update: ชลบุรี

by ปณัสต์ดา

2020-08-24 09:54:51
Update: เชียงใหม่

by ปณัสต์ดา

2020-08-17 22:12:37
Update: สงขลา

by ปณัสต์ดา

2020-08-17 09:29:53
Update: นครสวรรค์

by ปณัสต์ดา

2020-07-30 15:23:23
Update: ราชบุรี

by ปณัสต์ดา

log