ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

91.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.43

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 018782.2525.0050.0063.2582.252020-10-07 13:53:14
เขตฯ 025596.2025.0050.0073.6096.202020-10-07 14:08:51
เขตฯ 035485.2025.0050.0065.0085.202020-10-07 14:06:51
เขตฯ 048791.3825.0050.0067.8891.382020-10-28 15:24:02
เขตฯ 058894.6325.0050.0074.1394.632020-10-07 14:27:54
เขตฯ 068788.0025.0050.0069.0088.002020-10-05 11:12:06
เขตฯ 074498.2525.0050.0073.2598.252020-10-07 11:48:19
เขตฯ 087687.7125.0050.0067.8687.712020-10-08 15:20:04
เขตฯ 0944100.0025.0050.0075.00100.002020-10-05 11:30:34
เขตฯ 105596.2025.0050.0073.6096.202020-10-07 13:10:23
เขตฯ 117688.0025.0050.0068.1488.002020-10-08 14:43:15
เขตฯ 127798.2925.0050.0075.0098.292020-10-08 15:16:07
เขตฯ 13---
 766991.43      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 (38 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-28 15:24:02
Update: สิงห์บุรี

by วรารัตน์

2020-10-08 15:20:04
Update: บึงกาฬ

by วรารัตน์

2020-10-08 15:16:07
Update: นราธิวาส

by วรารัตน์

2020-10-08 15:13:17
Update: ยะลา

by วรารัตน์

2020-10-08 15:08:00
Update: ปัตตานี

by วรารัตน์

log