ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

91.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.43

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018725.0050.0063.2582.2582.252020-10-07 13:53:14
เขตฯ 025525.0050.0073.6096.2096.202020-10-07 14:08:51
เขตฯ 035425.0050.0065.0085.2085.202020-10-07 14:06:51
เขตฯ 048725.0050.0067.8891.3891.382020-10-28 15:24:02
เขตฯ 058825.0050.0074.1394.6394.632020-10-07 14:27:54
เขตฯ 068725.0050.0069.0088.0088.002020-10-05 11:12:06
เขตฯ 074425.0050.0073.2598.2598.252020-10-07 11:48:19
เขตฯ 087625.0050.0067.8687.7187.712020-10-08 15:20:04
เขตฯ 094425.0050.0075.00100.00100.002020-10-05 11:30:34
เขตฯ 105525.0050.0073.6096.2096.202020-10-07 13:10:23
เขตฯ 117625.0050.0068.1488.0088.002020-10-08 14:43:15
เขตฯ 127725.0050.0075.0098.2998.292020-10-08 15:16:07
เขตฯ 13---
 7669    91.43      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 (38 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>