ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 12

Map

จำนวน

51977

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

จำนวน 51977

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา12,875789.00819.008804.0012875.0012875.002020-09-25 16:10:00
สตูล2,670155.00496.002242.002670.002670.002020-09-25 16:10:06
ตรัง5,804476.00482.003219.005804.005804.002020-09-25 16:10:29
พัทลุง13,2472052.004034.006013.0013247.0013247.002020-09-25 16:10:37
ปัตตานี4,843199.00257.004233.004843.004843.002020-09-25 16:10:44
ยะลา4,938522.00756.004285.004938.004938.002020-09-25 16:10:52
นราธิวาส7,6002240.003389.006622.007600.007600.002020-09-25 16:11:04
 51,977    51977.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>