ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 07

Map

จำนวน

323722

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 07

จำนวน 323722

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ขอนแก่น19,676447.003950.009119.0019676.0019676.002020-09-25 15:46:11
มหาสารคาม90,11054987.0069359.0077617.0090110.0090110.002020-09-25 16:04:34
ร้อยเอ็ด186,849108000.00136956.00138755.00186849.00186849.002020-09-25 16:04:40
กาฬสินธุ์27,0875462.0011977.0019546.0027087.0027087.002020-09-25 16:04:53
 323,722    323722.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>